แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๘๐ ตอนที่ ๑๗๙๑ – ๑๘๐๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๘๐ ตอนที่ ๑๗๙๑ – ๑๘๐๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download 2.27 MB

สำหรับผลของการฟังพระธรรมนั้น จะเห็นได้ว่า สำหรับแต่ละบุคคลจริงๆ ที่จะได้ประโยชน์จากการฟังพระธรรม จะมากหรือจะน้อย จะช้าหรือจะเร็ว ก็ต้องเป็นไปตามความเข้าใจพระธรรมที่ได้ฟัง เพราะการที่จะกล่าวว่า เข้าใจธรรม ไม่ใช่เพียงแต่การเข้าใจเรื่องของจิต เรื่องของเจตสิก เรื่องของรูป รู้ว่ามีจิตกี่ประเภท เจตสิกมีอะไรบ้าง เกิดกับจิตประเภทไหนบ้าง แต่ต้องเป็นการเข้าใจสภาพธรรมที่เกิดกับตนจริงๆ จึงจะชื่อว่าเป็นการเข้าใจธรรม


หมายเลข  714
ปรับปรุง  26 มี.ค. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download