สนทนาธรรมที่เวียดนามครั้งที่ 11 ไซ่ง่อน – ดาลัท
สนทนาธรรมที่เวียดนามครั้งที่ 11 ไซ่ง่อน – ดาลัท

โดย พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง

pdf   Download   38.63 MB

          วันแรกของการสนทนาธรรมที่จัดที่ห้องประชุมชั้น 1 ของโรงแรมนั้น มีผู้ร่วมเข้าฟังมากกว่า 100 คน มีคนคุ้นเคยหลายคน และที่มาใหม่ก็มีอีกหลายคน หลายคนเข้ามากราบท่านอาจารย์ที่พื้นอย่างนอบน้อม เราเข้าไปยืนใกล้ๆท่านอาจารย์ (ไม่ได้สอดรู้สอดเห็น แต่อยากรู้อยากเห็นว่า เขาพูดอะไร จะได้นำมาเล่าให้ฟัง) มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยบวชเป็นภิกษุณี และมาร่วมสนทนาธรรมที่ฮอยอันเมื่อปีที่แล้ว เมื่อได้ทราบว่า ปัจจุบันไม่มีภิกษุณีแล้ว และชีวิตของภิกษุณีต่างจากชีวิตของคฤหัสถ์อย่างไร ก็สึกออกมาเป็นคนธรรมดา เธอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้แสงสว่าง ตอนนี้ก็ทำสวนฟังธรรม และมาร่วมสนทนาธรรมที่คุณตั้ม บัค ผู้ได้ฉายาว่า อาจารย์สุจินต์ เวียดนาม จัดเดือนละครั้ง อีกคนหนึ่งเคยเป็นแม่ชี เป็นหมอนวดด้วย เธอมานวดให้ท่านอาจารย์หลายครั้ง ตอนนี้ก็สึกออกมาเป็นคนธรรมดาแล้ว เธอบอกว่ามีความสุขมากที่ได้เข้าใจพระธรรมและใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นตามการสะสม และอีกหลาย ๆ คนที่เข้าคิวมากราบท่านอาจารย์ เรารู้สึกปีติประทับใจอนุโมทนากับกุศลของท่านอาจารย์ที่มีความเพียรและอดทนหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาและความเข้าใจพระธรรมบนแผ่นดินเวียดนามจนเจริญงอกงามเป็นต้นกล้าพร้อมจะเจริญงอกงามต่อไป


หนังสือหมายเลข  384
ปรับปรุงข้อมูล  26 ม.ค. 2561