วิปัสสนาคืออะไร ๔


    พระ    ก็แสดงว่า เราต้องอบรมจิตของเราให้มีสติรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวภายในใจ

    สุ.       ไม่หวังถึงขั้นนั้นเจ้าค่ะ หวังไม่ได้ค่ะ แต่ค่อยๆฟังธรรมให้เข้าใจขึ้น แล้วปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้น สติจะค่อยๆเพิ่มขึ้น การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมจะค่อยๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ผู้นั้นจะเข้าใจคำว่า อนัตตา เพราะเหตุว่าสภาพธรรมแม้สติก็เกิดเพราะเหตุปัจจัย  แม้ปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นก็เพราะเหตุปัจจัย จะคลายความเป็นเรา หรือความเป็นตัวตน แต่ถ้าเป็นเราทำ อย่างไรๆก็คลายไม่ได้เจ้าค่ะ

         เพราะฉะนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรหมด นอกจากขณะนี้เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขั้นไหน แค่ไหน เข้าใจเรื่องราวใช่ไหม ถ้าเข้าใจเรื่องราว ยังมีความเข้าใจมากกว่านี้ ชัดเจนกว่านี้อีก แต่ต้องทีหลัง ไม่ใช่รีบร้อนจะไปทำให้เข้าใจ แต่ต้องอบรมจนกว่าสัมมาสติจะระลึก และจะรู้เลยว่า ขณะนั้นเป็นสติที่ระลึก ไม่ใช่เราที่จะทำ เริ่มเอาความเป็นตัวตนออกไปทีละน้อย


    หมายเลข 8504
    10 ก.ย. 2558