เพื่อปฏิบัติผิดหรือเพื่อปฏิบัติถูก

  ศุกล   ทีนี้มีปัญหาเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวว่า ถ้าผู้ปฏิบัติยังข้องเกี่ยวกับบุญและบาปอยู่ ผู้นั้นจะไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้ ท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับ

  สุ.   ฟังแล้วก็ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นเลย ได้ยินได้ฟังอะไรมาก็อย่าเพิ่งตามลิ่วไปนะคะ ผู้ปฏิบัติคืออะไร แค่นี้ก็ต้องเข้าใจแล้ว ไม่ใช่พอเขาบอกว่า ผู้ปฏิบัติ เราก็ผู้ปฏิบัติไปด้วย เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติคือใคร ทำอะไรจึงชื่อว่า ผู้ปฏิบัติ

  ศุกล   ผู้ปฏิบัติที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับบุญและบาป

  สุ.   เอาคำว่า “ปฏิบัติ”  ผู้ปฏิบัติคือใคร กำลังทำอะไร  ถึงได้ชื่อว่า ผู้ปฏิบัติ

  ศุกล   คือขณะนั้นกำลังมีการพิจารณา หรือต้องการให้เกิดความสงบ

  สุ.   นั่นแหละค่ะ ก็ไม่พ้นความต้องการ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความต้องการ ถ้าดิฉันจะสรุปจากคำนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติเพื่อความต้องการ ไม่ใช่เพื่อรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้

  เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้คำว่า “ผู้ปฏิบัติ” อย่าเพิ่งตื่นเต้น และอย่าเพิ่งยอมรับว่า ผู้ปฏิบัติ เพราะยังไม่รู้เลยว่า ปฏิบัติอะไร ก็ปฏิบัติกันทั้งนั้น มีใครบ้างที่ไม่ปฏิบัติ แต่ว่าปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูก  ปฏิบัติเพื่อโลภะ ความต้องการติดข้อง หรือปฏิบัติเพื่อปัญญารู้สภาพธรรม

  แม้แต่คำๆเดียว การที่จะพูดก็ต้องรู้ว่า เราพูดเรื่องเดียวกันหรือพูดกันคนละเรื่อง เพราะ “ผู้ปฏิบัติ” เข้าใจกันว่าอย่างไร  ผู้ปฏิบัติคือใคร ใครๆก็ปฏิบัติ แต่ปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิด และปฏิบัติเพื่ออะไร ปฏิบัติเพื่อรู้ หรือปฏิบัติเพื่อไม่รู้ ปฏิบัติเพื่อต้องการ หรือปฏิบัติเพื่อละความต้องการ

  ศุกล   ครับ อันนี้คงเป็นเรื่องของคำพูด แล้วสำหรับความเป็นจริงต้องมีการฟังพระธรรมให้เข้าใจ

  สุ.   ต้องสะสาง ต้องเรียกว่า “ต้องสะสาง” ความเห็นผิด ความเข้าใจผิด ความรู้ผิดๆที่เคยติดไว้ แกะออกทิ้งไปให้หมด แล้วถึงจะรับสิ่งที่ถูกได้เต็มที่


  หมายเลข 8067
  6 ก.ย. 2558