บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 19


    สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

    สาระสำคัญ

    ข้อความบางตอน


    หมายเลข 6063
    24 มิ.ย. 2558