บ้านธัมมะ ก.ค. ๒๕๕๑ ตอนที่ 27

 ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ วันที่ ๘-๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอเชิญท่านรับฟังการสนทนาในครั้งนั้น ..


หัวข้อหมายเลข  5890
ปรับปรุง  3 พ.ย. 2553