บ้านธัมมะ ก.ค. ๒๕๕๑ ตอนที่ 28

 ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
 

สาระสำคัญ

 

ข้อความบางตอน

 


หัวข้อหมายเลข  5891
ปรับปรุง  29 พ.ค. 2554