บ้านธัมมะ ก.ค. ๒๕๕๑ ตอนที่ 28


   ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

  ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
   

  สาระสำคัญ

   

  ข้อความบางตอน

   


  หมายเลข 5891
  29 พ.ค. 2554