สติปัฏฐานระลึกรู้แทรกไปตามอารมณ์ต่างๆ ได้


    ท่านผู้ฟังถามว่า ขณะแรกที่เห็นพระพุทธรูป ทางตาเห็นสี เป็นของจริงไหม จริงเพียงชั่วนิดเดียวแล้วก็รู้ว่าเป็นพระพุทธรูป เกิดความสงสัยว่า ที่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปนั้นจริงไหม ทุกท่านก่อนที่เจริญสติปัฏฐาน พิสูจน์ได้ไหม จริงหรือเปล่าที่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูป ความรู้นั่นจริงไหม ที่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปก็เป็นความรู้ที่มีจริง เป็นของจริงที่สติสามารถที่จะแทรกไปตามอารมณ์ต่างๆ ได้ อย่ากลัวเรื่องของสติเลย เป็นนามธรรมที่สามารถที่จะระลึกรู้แทรกไปตามอารมณ์ต่างๆ ได้ จิตเห็นก็มีหน้าที่เพียงเห็นสี เจริญสติไม่ได้ จิตเห็น จิตได้ยินมีหน้าที่ได้ยิน จะเอาจิตได้ยินไปเจริญสติเป็นมรรคมีองค์ ๘ ไม่ได้ ได้ยินก็มีหน้าที่รู้เสียง แต่มรรคมีองค์ ๘ การเจริญสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะที่เห็น ระลึกรู้ลักษณะที่ได้ยินได้ เพราะฉะนั้น ขณะที่กำลังพูด จิตที่ทำให้รูปไหวไป ปรากฏเป็นวจีวิญญัติ เป็นเสียงที่มีความหมายต่างๆ จิตนั้นก็ทำหน้าที่อย่างนั้น แต่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของเสียงก็ได้ ของสภาพคิดนึกก็ได้ ของนามของรูปใดๆ ที่กำลังปรากฏก็ได้ แทรกได้หมดตามอารมณ์ทุกอารมณ์ เป็นปกติธรรมดา ข้อสำคัญที่สุดของผู้ที่เจริญสติปัฏฐานก็คือว่าจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการเจริญสติเป็นปกติ ถ้าเกิดจะทำขึ้นให้ผิดปรกติสักนิดเดียว นั่นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐาน


    หมายเลข 4930
    25 ก.ย. 2566