ปัจจัยที่ ๔ ชีวิตเนื่องด้วยไฟที่เกิดจากกรรม

     ประการที่ ๔ ชีวิตเนื่องด้วยไออุ่น ได้แก่ ไฟที่เกิดจากกรรมที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น และทำให้อาหารที่บริโภคย่อย ถ้าอาหารที่บริโภคไม่ย่อยเมื่อไร  เมื่อนั้นก็สิ้นชีวิตได้เหมือนกัน


หัวข้อหมายเลข  4826
ปรับปรุง  18 ส.ค. 2558