ผู้เห็นโทษแม้การเกิดในสวรรค์

     ขอกล่าวถึงการเกิดในสวรรค์ ซึ่งผู้มีปัญญายังเห็นโทษ ข้อความในปรมัตถทีปนี    อรรถกถา ขุททกนิกาย อุโปสถวิมาน มีข้อความว่า

     เทพธิดาท่านหนึ่งแสดงโทษของตนแก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า

     “ฉันทะ ความพอใจเกิดขึ้นแก่ดิฉัน เพราะได้ฟังเรื่องสวนนันทวันอยู่เนืองๆ ดิฉันจึงตั้งจิตไปในสวนนันทวันนั้น ก็เข้าถึงสวนนันทวันได้จริงๆ ดิฉันมิได้ทำตามพระวาจาของพระศาสดาพุทธเจ้าเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ ดิฉันนั้นตั้งจิตใจไว้ในภพอันเลว จึงร้อนใจในภายหลัง”

     เกิดถึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังเรื่องความเพลิดเพลิน ความสะดวกสบายในสวรรค์ ความสนุกรื่นเริงของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีสวนนันทวัน เพราะฉะนั้นก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่ก็รู้ว่า แม้เกิดบนสวรรค์ก็ยังต้องเกิดอีก ในเมื่อมียังกิเลสที่จะทำให้เกิด และสำหรับชีวิตของเทพธิดาท่านนั้น ก็จะต้องอยู่ในวิมานนั้นประมาณ ๓ โกฏิ ๖๐,๐๐๐ ปี

     พอใจไหมคะ อยู่เสียนาน และก็เพลิดเพลินอยู่ที่สวนนันทวัน แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาจริงๆ จะไม่เห็นโทษเลย แต่ผู้ใดที่เห็นโทษ ก็ได้กล่าวว่า

            “ดิฉันมิได้ทำตามพระวาจาของพระศาสดาพุทธเจ้าเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์” 


หัวข้อหมายเลข  4829
ปรับปรุง  18 ส.ค. 2558