ภัยของชีวิตแม้เล็กน้อยที่ประสพในแต่ละวัน


    สำหรับภัยของชีวิตซึ่งแต่ละคนก็ประสบอยู่ทุกคน แต่อาจจะไม่ได้สังเกต เพราะว่าบางท่านอาจจะประสบภัยเพียงเล็กน้อย แต่บางท่านก็อาจจะประสบภัยของชีวิตที่ร้ายแรง

    สำหรับเหตุการณ์ธรรมดาๆที่พบกันอยู่ทุกวัน ก็ได้แก่ ความไม่สะดวกสบายต่างๆ นี่เป็นภัยของชีวิตเหมือนกัน เพราะเหตุว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย ไม่ต้องการพบกับความไม่สะดวกสบายใดๆเลย เพราะฉะนั้นเวลาประสบกับความไม่สะดวกไม่สบายแม้เพียงเล็กน้อย ทำให้เห็นภัยขงชีวิตว่า นี่คือภัยอย่างหนึ่งเหมือนกัน เวลาที่เจ็บป่วยทุกคนก็เริ่มเห็นภัย ซึ่งขณะที่ไม่เจ็บป่วยไม่เคยเห็น นอกจากนั้นก็ยังมีภัยอื่นๆ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ 


    หมายเลข 4822
    18 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari