เมื่อจะให้ก็ควรให้อย่างดี


    เพราะฉะนั้นอย่าประมาทกุศล หรือคิดว่าเพียงเล็กน้อย เพียงการซื้อปลาให้แมว แล้วก็แกะแต่เนื้อให้ นี่ก็แสดงให้เห็นถึงกุศลจิตที่โสมนัสจริงๆ  เมื่อจะให้ก็ให้อย่างดี และก็ให้เขามีความสุข และเกิดปีติดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือ

    เพราะฉะนั้นถ้ากุศลกรรมนี้ให้ผล ก็จะทำให้มหาวิบากที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเกิดได้ แต่แล้วแต่ว่าจะประกอบด้วยปัญญา หรือไม่ประกอบด้วยปัญญา


    หมายเลข 4819
    23 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari