ประโยชน์ในการรักษาธุดงค์โดยอยู่กลางแจ้ง


  ถาม   ประโยชน์ของธุดงค์ มีธุดงค์อยู่ข้อหนึ่ง คือ การถือธุดงค์อยู่กลางแจ้ง อยากจะทราบว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญกุศลอย่างไร

  สุ.   ทั้งหมดก็คือว่าเป็นผู้ที่ตื่น และมีชีวิตอย่างขัดเกลาจริง ๆ สามารถจะอยู่อย่างง่ายๆ เพราะแม้แต่เพียงเป็นผู้อยู่ป่าแล้ว ก็ยังไม่อยู่แม้โคนไม้ ยังไม่อยู่แม้ในที่กำบัง ยังขัดเกลาจนกระทั่งว่า ยังสามารถที่จะอยู่ได้กลางแจ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ไม่ติดในสถานที่ที่สะดวกสบาย เพราะเหตุว่าเรื่องของความเป็นอยู่ ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องการอยู่สบาย นอนสบาย บริโภคสบาย มีความเป็นอยู่ดีกินดี  แต่สำหรับผู้ที่จะขัดเกลาเพราะเห็นโทษของกิเลสว่า ถ้าอยู่ดีกินดี ก็ยิ่งสบาย ก็ยิ่งติด บางท่านที่ต้องการขัดเกลาให้ยิ่งกว่านั้น ก็รู้ว่า สำหรับชีวิตของบรรพชิตต้องไม่ติดข้องในเรื่องของที่อยู่อาศัยเลย เพราะฉะนั้นบางท่าน ท่านอยู่ในอาราม ก็อาจจะติดในอารามที่อยู่อาศัยได้ แต่ถ้าเป็นผู้ไม่มีอารามที่จะเป็นเจ้าของ ไม่มีห้องที่เป็นเจ้าของที่จะอยู่จะพัก

  เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สละจริงๆ ละทิ้งจริงๆ  ท่านก็จะขัดเกลาโดยที่ว่า บางท่านอยู่ป่า แต่ว่าบางท่านแม้ว่าอยู่ป่า คือ ไม่ใช่อยู่บ้านแล้ว ยังไม่อาศัยโคนไม้ แต่สำหรับผู้ที่อยู่กลางแจ้งนั้น แม้อยู่ป่า คือ ไม่ใช่บ้าน และไม่อาศัยโคนไม้ด้วย จึงอยู่ในที่กลางแจ้ง คือ เป็นผู้ไม่ติดในเรื่องของความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ ในการกินอยู่หลับนอน

  นี่ก็แล้วแต่อัธยาศัย ใครจะเห็นโทษของอกุศลจนกระทั่งพากเพียรที่จะขัดเกลา บางท่านก็แล้วแต่ว่า เมื่อเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้ว ก็แล้วแต่ผู้มีหน้าที่จัดที่อยู่ให้ จะจัดที่อยู่อาศัยที่ใดให้ ท่านก็ยินดีพอใจในที่อยู่อาศัยนั้น คือ ไม่เลือก ไม่เกี่ยงว่าตรงนั้นร้อน ตรงนี้ไม่สะดวก หรืออะไรต่างๆ


  หมายเลข 4735
  19 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari