ขันธ์ ๕ ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไร


    ขันธ์ ๕ ก็เป็นปรมัตถธรรม และปรมัตถธรรมมี ๔  จิต เจตสิก รูป นิพพาน

    เพราะฉะนั้นจิต เจตสิก รูปเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็ได้แก่ ปรมัตถธรรม ๓


    หมายเลข 4718
    24 มิ.ย. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari