ขันธ์ ๕ ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไร

    ขันธ์ ๕ ก็เป็นปรมัตถธรรม และปรมัตถธรรมมี ๔  จิต เจตสิก รูป นิพพาน

    เพราะฉะนั้นจิต เจตสิก รูปเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็ได้แก่ ปรมัตถธรรม ๓


    หมายเลข 4718
    ปรับปรุง 24 มิ.ย. 2558