ขันธ์ ๕ ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไร


    ขันธ์ ๕ ก็เป็นปรมัตถธรรม และปรมัตถธรรมมี ๔ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เพราะฉะนั้นจิต เจตสิก รูปเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็ได้แก่ ปรมัตถธรรม ๓


    หมายเลข 4718
    22 ก.ย. 2566