จะแก้ไขความเห็นผิดได้อย่างไร


    ส.   โลกยุคนี้เป็นยุคเสื่อมของพระศาสนา อีกไม่นานเลยพระศาสนาจะอันตรธาน มีพระไตรปิฎกจริง มีอรรถกถาจริง มีตำราจริง แต่ไม่มีความเห็นถูกตามตำรา หรือตามพระไตรปิฎกนั้น ก็เท่ากับเพิ่มความเห็นผิดเร็วมาก ยิ่งความเห็นผิดแพร่หลายเท่าไร ก็บั่นทอนพระศาสนามากเท่านั้น ซึ่งเราไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยกับจิตใจของคนกับยุคสมัยของโลก แต่เราสามารถจะช่วยตัวเองได้ โดยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นผิด ต้องอาจหาญร่าเริง กล้าหาญจริงๆที่จะอยู่ฝ่ายถูก ถ้าเราเห็นอย่างนี้จริงๆ ก็คงไม่มีใครเอาเราไปฆ่าตายมังคะ ถ้าจะไม่ได้ลาภ ไม่ได้ยศ ไม่ได้สรรเสริญ เพราะสอนถูก ก็ไม่เห็นเป็นไร เพราะเราไม่ต้องการลาภ ยศ สรรเสริญจากพระศาสนา หรือจากใดๆ เพราะต้องเป็นเรื่องละ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะหลงทางจากพระศาสนา ก็คือคำนึงถึงตัวเอง และติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สักการะ แต่ถ้าเป็นเรื่องละโดยตลอด จะเห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเป็นไปตามเหตุปัจจัย แล้วก็หมด ไม่เห็นมีอะไรหยั่งยืน การสรรเสริญเป็นการคุณความดี หรือสรรเสริญเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ลองคิดดู ใครก็ตามที่มีเกียรติยศใหญ่ มีชื่อเสียงมาก มีเงินทองมหาศาล ก็เป็นที่ติเตียนในความประพฤติที่ไม่ดีทางกาย วาจา และรวมถึงใจด้วยถ้าเป็นคนโหดร้าย แต่ถ้าเป็นคนดี เป็นกุศล ถึงจะไม่มียศ สรรเสริญ สุขอย่างนั้น แต่ก็ไม่มีใครติเตียน

    สิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายแม้แต่ผู้ศึกษาธรรม คือ การติดในลาภ สักการะ สรรเสริญ เพราะฉะนั้น ต้องเป็นผู้มั่นคงจริงๆ เพื่อการละ ไม่ว่าจะศึกษา จะทำงานเผยแพร่พระศาสนา ก็เป็นไปเพื่อการละ แต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องจริงๆ จะเห็นคุณประโยชน์ของการมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้อง วันหนึ่งข้างหน้าก็จะได้ประโยชน์ใหญ่ในการไม่ตามสิ่งที่ผิด หรือตามหมู่คณะในทางที่ผิด เป็นผู้กล้ายืนอยู่ในทางที่ถูกได้ ต้องเป็นที่สรรเสริญแน่สำหรับผู้ที่มั่นคง


    หมายเลข 4697
    29 ส.ค. 2558