โสภณสาธารณเจตสิกคืออะไรและมีกี่ดวง


    ส.   ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลข แต่ความเข้าใจของเราจะทำให้จำ โดยจำพร้อมความเข้าใจ

    เพราะฉะนั้น ถ้าจะกล่าวถึงโสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ โสภณที่เป็นสาธารณะต้องเกิดกับจิตที่ดีทั้งหมด จะขาดเจตสิกสัก ๑ ไม่ได้เลย ๑๙ ต้องเกิดทุกครั้งที่จิตฝ่ายดีเกิด ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรือกุศลวิบากจิต ซึ่งมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์ ที่มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยก็ต้องพร้อมทั้ง ๑๙ ก็น่าสนใจว่า ทำไมต้องมากมาย ขาดอันไหนก็ไม่ได้ ลองเริ่มอันที่ ๑ ซิคะว่า ขณะที่ฟังมีศรัทธาเจตสิกด้วยหรือที่ฟัง ศรัทธาเจตสิกเป็นสภาพที่ผ่องใสจากอกุศล ถ้าเรายังคงอยากไปสนุก ไปดูทีวี ไปพักผ่อน ไปปีนเขา อะไรก็ได้ ขณะนั้นไม่ใช่ศรัทธาแน่นอน แต่เป็นโลภะ

    เพราะฉะนั้น ลักษณะที่ต่างกันของโลภะ คือติดต้องต้องการ แต่สำหรับศรัทธาไม่มีความติดต้องที่จะไปต้องการอย่างอื่น นอกจากขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่สะอาดหรือใสจากอกุศลใดๆ ที่จะมาฟังธรรมะ หรือจะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่าน เมื่อวานนี้ก็ได้ไปคนละหลายเล่ม ไม่ทราบมีใครมีศรัทธาหยิบขึ้นมาอ่านบ้างหรือยัง ขณะนั้นอาจจะไม่รู้ตัว โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ เกิด ขณะนั้นลักษณะของศรัทธามี ทำไมเราไม่ทำอย่างอื่น แต่มีใจที่ไม่มีโลภะ ต้องการอย่างอื่น ไม่มีโทสะ ไม่มีความไม่รู้ต่อไป เพราะฉะนั้น จึงมีศรัทธาแม้กิริยาอาการที่เอื้อมไปหยิบ ขณะนั้นจิตก็ต้องปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ จึงได้หยิบหนังสือธรรมะขึ้นมา ระหว่างที่อ่านทั้งหมด ที่สนใจจะพิจารณาข้อความนั้นๆ ก็ต้องมีกุศลจิตซึ่งต้องมีศรัทธา


    หมายเลข 4667
    30 ส.ค. 2558