สังขาร ไม่ใช่รูปร่างกาย


    คำว่า “สังขาร” เคยเข้าใจว่าหมายถึงรูปร่างกายใช่ไหมคะ พิจารณาสังขาร เพราะฉะนั้นเวลานี้ที่ใช้คำว่า “สังขาร” หมายความถึงร่างกายกับวิญญาณใช่ไหมคะ  อันนี้ก็ไม่ตรง เพราะว่าขันธ์ ๕  มีรูปขันธ์ ๑ เวทนาขันธ์ ๑  สัญญาขันธ์ ๑ สังขารขันธ์ ๑  วิญญาณขันธ์ ๑  สังขารกับวิญญาณนี้แยกกัน

    เพราะฉะนั้นสังขารไม่ใช่วิญญาณ และสังขารก็ไม่ใช่รูปด้วย เพราะขันธ์มี ๕


    หมายเลข 4642
    26 ส.ค. 2558