สุภูตเถรคาถาที่ ๒


  ข้อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย ปัญจกนิบาต สุภูตเถรคาถาที่ ๒ ท่านพระสุภูตเถระกล่าวคาถามีข้อความตอนหนึ่งว่า

  เราถูกหลอกลวงด้วยมติของพวกเดียรถีย์ จึงประกอบด้วยสิ่งไม่ควรประกอบ นั่นไม่ใช่ลักษณะบุญ คือ ไม่ใช่สภาวะแห่งบุญของเรา

  แล้วท่านก็แสดงว่า

  เราหลงเพราะกรรมเก่า จึงประกอบในสิ่งไม่ควรประกอบ


  หมายเลข 4341
  19 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari