การได้พบพระธรรมเพราะกุศลกรรม


  การที่ใครจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรม ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกุศลกรรมในอดีตที่ได้สะสม ผันมาให้ได้พบได้ฟังพระธรรมอีก เพราะว่าหลายท่านที่ได้สนทนาด้วย ท่านกล่าวว่า ท่านหมุนเจอสถานีวิทยุรายการนี้ โดยที่ไม่มีใครแนะนำเลย

  นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่มีอดีตกรรมที่ได้สะสมมาแล้ว ก็คงจะไม่ได้ฟังธรรมทางสถานีวิทยุ หรือว่าถ้าฟังแล้วก็อาจจะไม่สนใจ แต่สำหรับท่านที่มีการสะสมมาแล้ว พอฟังท่านก็สนใจทันที รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถฟัง พิจารณา ศึกษาให้เข้าใจขึ้นได้

  นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่อาศัยการศึกษาพระธรรม จะไม่มีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมว่า เป็นแต่เพียงปรมัตถธรรม เป็นธรรมที่มีจริง เกิดขึ้นกระทำกิจชั่วขณะที่เล็กน้อย สั้นมาก แล้วก็ดับไป


  หมายเลข 4342
  19 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari