ปัตตกัมมสูตร ๑    Tag  ปัตตกัมมสูตร
    หมายเลข 4027
    4 ก.ย. 2555