ปัตตกัมมสูตร ๓    Tag  ปัตตกัมมสูตร
    หมายเลข 4029
    4 ก.ย. 2555