ความเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้


    แล้วเราจะเห็นความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้ อยากจะเห็นแต่ถ้าตาบอดก็เห็นไม่ได้ อยากจะได้ยิน แต่ไม่มีโสตปสาทก็ได้ยินไม่ได้ อยากจะคิดเรื่องดีๆ อ้าวคิดเรื่องไม่ดีอีกแล้ว ใช่ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ ตามการสะสม แต่ถ้าสะสมบ่อยๆ ในทางกุศล แล้วก็มีปัญญา ความคิดก็จะคิดในทางที่ดีเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 2844
    26 ส.ค. 2558