ความเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้


    แล้วเราจะเห็นความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้ อยากจะเห็นแต่ถ้าตาบอดก็เห็นไม่ได้ อยากจะได้ยิน แต่ไม่มีโสตปสาทก็ได้ยินไม่ได้ อยากจะคิดเรื่องดีๆ อ้าวคิดเรื่องไม่ดีอีกแล้ว ใช่ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ ตามการสะสม แต่ถ้าสะสมบ่อยๆ ในทางกุศล แล้วก็มีปัญญา ความคิดก็จะคิดในทางที่ดีเพิ่มขึ้น


    Tag  อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้
    หมายเลข 2844
    26 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari