ชราไม่เป็นสิ่งที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ


    ปาลิจจัง ภาวะที่ผมหงอก ทรงแสดงแล้วโดยกิจ คือ การให้เนื้อเหี่ยว แล้วทำให้หนังย่น ด้วยบทว่า วลิตตจตา ภาวะที่หนังย่น เพราะเหตุนั้น ๓ ศัพท์ มีว่า ขัณฑิจจัง  ภาวะที่ฟันหักเป็นต้นนี้ จึงเป็นศัพท์แสดงไขยจิต ในเมื่อล่วงกาลของชรานั้น  ด้วยศัพท์ทั้ง ๓ นั้น ได้ทรงแสดงชราอันปรากฎว่า เป็นธรรมชาติปรากฎแล้ว ด้วยอำนาจแสดงวิการเหล่านี้  เปรียบเหมือนทางเดินแห่งน้ำ หรือลม หรือไฟ ย่อมปรากฏด้วยภาวะที่ หญ้า และต้นไม้เป็นต้น หักโค่น ระเนระนาด หรือถูกเผาไหม้ แล้วทางเดินนั้นไม่ใช่น้ำ เป็นต้นนั้นเลยฉันใด ทางเดินของชราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปรากฏที่ฟันเป็นต้นด้วยอำนาจภาวะที่หักเป็นต้น ใครๆ แม้ลืมตาดูก็ทราบได้ แต่ลักษณะ มีภาวะที่ฟันหักเป็นต้นเท่านั้น ไม่ใช่ชรา เพราะชราไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ


    Tag  ชราที่ปรากฏ ชราไม่ใช่สิ่งที่จะรู้แจ้งด้วยจักษุ ผมหงอก ฟันหัก หนังเหี่ยว
    หมายเลข 2819
    26 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari