วาจา การกระทำ มาจากจิตที่สั่งสม


       ถ้าจิตของใครเป็นอกุศลมากๆ เราจะเห็นว่าคำพูดของเขา การกระทำของเขามาจากจิตซึ่งเป็นอกุศลที่สะสมมา

       เพราะฉะนั้นกายของแต่ละคนก็ต่างกัน วาจาของแต่ละคนก็ต่างกันตามการสะสม แม้แต่คำพูดซึ่งไม่ใช่ทุจริต คือ ไม่ใช่คำหยาบ ไม่ใช่คำเท็จ ไม่ใช่คำส่อเสียด ไม่ใช่คำเพ้อเจ้อ แต่คำพูดนั้นเกิดจากกุศลจิตหรืออกุศลจิต อย่างตัวอย่างที่ยกที่โรงพยาบาลปากเกร็ด ใช่ไหมคะ ถ้ามีคนถามว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหน แล้วคนหนึ่งก็ตอบว่า ก็อยู่นั่นไง  กับคนที่ตอบว่าอยู่บนหลังโต๊ะ ต่างกันไหมคะ

   


  Tag  กายวาจามาจากการสะสม กุศลจิต อกุศลจิต
  หมายเลข 2020
  26 ส.ค. 2558