สะสมความเห็นถูกว่า ที่กำลังเห็นเป็นธรรม ไม่ใข่เราเห็น พอ.6327


  อรวรรณ ที่ท่านอาจารย์บอกว่า ไม่ใช่ให้เรียนจนเราไปรู้ แต่ให้รู้ว่า ไม่มีเรา

  สุ. อบรมความเห็นถูก อย่าลืมนะคะ ความเห็นถูกเป็นเราหรือเปล่า ที่จะรู้ถูกต้องว่า ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ขณะที่กำลังเห็น ความเห็นถูกที่จะต้องสะสมไป ก็คือว่า เป็นธรรมที่กำลังเห็น

  อรวรรณ ที่ท่านอาจารย์บอกว่า เรียนไม่ให้เป็นเรา ให้รู้ว่าเป็นธรรม

  สุ. เรียนให้รู้ว่า เป็นธรรม เห็นเป็นธรรม ได้ยินเป็นธรรม ถ้าไม่เรียน ก็เป็นเราเห็น เราได้ยิน เราคิดนึก

  อรวรรณ แต่เหมือนกับความเป็นอนัตตาที่บังคับบัญชาไม่ได้ ก็เป็นเราเรียน

  สุ. จนกว่าเมื่อไรคะ

  อรวรรณ จนกว่าจะรู้

  สุ. จนกว่าอบรมสามารถที่จะประจักษ์ความจริง ไม่ใช่มีตัวเราไปทำ ไปอบรม แต่ขณะกำลังฟัง ค่อยๆ เข้าใจ คือ ปัญญาที่กำลังอบรมให้เจริญขึ้น

  อรวรรณ เพราะฉะนั้นขั้นนี้เหมือนปัญญายังไม่พอ

  สุ. แน่นอนค่ะ ถ้าถามอย่างนี้ ปัญญาไม่พอหรอก จะพอได้อย่างไรละคะ

  อรวรรณ ปัญญายังน้อยมาก คือ ยังเป็นเรา เป็นเรา

  สุ. น้อยที่สุดเลยค่ะ น้อยมากๆ ๆ เลยค่ะ


  หมายเลข 12378
  11 ม.ค. 2565


  หัวข้อแนะนำ