ทุกอย่างเป็นธรรม พอ.6311


  บง ฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ควรจะเข้าใจว่า ทุกอย่างเป็นธรรมเท่านั้น

  สุ. ค่ะ ผิดหรือถูก

  บง ถูกค่ะ แต่มันยาก

  สุ. เมื่อเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควร ก็ต้องทำสิ่งที่ควร

  บง ฟังจากที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้ว ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ละขณะเป็นธรรมทั้งนั้น

  สุ. ค่ะ ลืมไม่ได้เลย

  บง เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเราที่อยากจะที่อย่างโน้น อยากที่จะอย่างนี้ ท่านอาจารย์มาเข้มตรงนี้เลยว่า ทุกขณะเป็นธรรมเท่านั้น

  สุ. และลืมได้อย่างไรคะ ก็เพื่อจุดนี้ไม่ใช่หรือคะ ทุกคนฟังเพื่อจะได้เข้าใจให้ถูกต้องว่า ทุกอย่างเป็นธรรม


  หมายเลข 12296
  10 พ.ย. 2564