ปัญญาขั้นฟังนั้นต้องเข้าใจอะไร พอ.5296


  อรวรรณ อย่างนี้ปัญญาขั้นต่างๆ เราก็กำลังศึกษาอบรมปัญญาขั้นเรื่องราว และขั้นฟังเข้าใจ

  สุ. แต่รู้ว่า เรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆ ไม่ใช่เพียงเรื่องราว เหมือนเรื่องอื่นที่เราอ่านในหนังสือ

  อรวรรณ ค่ะ เพราะแต่ก่อนนี้เราคิดว่า มีตัวเรา เดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่าไม่ใช่ คือ มีจิตเห็นแล้วก็รู้รูป คือรู้เรื่องราวตามที่เข้าใจอย่างนี้ ตรงนี้ก็แสดงว่า มีการสะสมปัญญา ที่เป็นโสภณแล้ว ถ้าตามท่านอาจารย์อธิบายให้คุณวิชัยฟัง สิ่งที่ไม่ดี คือ อกุศลก็จะเยอะมาก เต็มไปหมด แต่ถ้าเรามาเรียน มาศึกษา มาอบรม มาฟัง แสดงว่าเราก็ได้สะสมสิ่งที่เป็นกุศล หรือโสภณ เพื่อให้เราได้รู้มากขึ้นตามลำดับขั้น

  สุ. ค่ะ ก็เป็นการสะสมของจิต เจตสิก

  อรวรรณ เพราะถึงแม้สติเรายังไม่รู้ลักษณะ แต่เราก็ยังสะสมขั้นเข้าใจเรื่องของลักษณะสภาพธรรม

  สุ. ถ้าไม่มีขั้นต้นอย่างนี้ ไม่มีทางที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรม ใช้คำว่า “วิปัสสนา” ปัญญาที่เห็นแจ้ง ชื่อ แต่ไม่รู้ว่าเห็นแจ้งอะไร เพราะฉะนั้นก็เป็นการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาโดยไม่รู้ความหมาย อรรถและสภาพธรรม

  อรวรรณ เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งต้นศึกษาอบรมขั้นที่เป็น

  สุ. เข้าใจค่ะ เข้าใจก็คือปัญญา ถ้ามิฉะนั้นเราก็อยากมีปัญญา แต่ไม่รู้ว่าปัญญานั้นต้องเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไม่ได้


  หมายเลข 12221
  18 ก.ย. 2564