มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริง ๆ แล้วรู้หรือยัง พอ.4229


    สุ.   ทางตาก็จริง มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริง ๆ  เห็นก็จริง ได้ยินก็จริง แล้วรู้หรือเปล่า รู้หรือยัง นี่คือการที่เราจะฟังธรรมจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งให้มีความเข้าใจขึ้น เพราะเหตุว่าได้มีศรัทธาแล้วในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล มิฉะนั้นแล้วก็จะมีการเกิดการตาย การเกิดการตาย ด้วยการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเหมือนกับอยู่ในกรงของกิเลสซึ่งอยู่ในความมืดคืออวิชชา กรงก็คือสังสารวัฏ ออกจากกรงไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าไม่มีเรา  ไม่มีตัวตนเลย เป็นแต่สภาพธรรมที่เกิดแล้วดับ


    หมายเลข 11339
    16 เม.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari