ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ


    พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ ตราบใดที่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังเป็นที่เคารพสักการะนับถือ เพื่อศึกษาให้เข้าใจ


    หมายเลข 11279
    26 มี.ค. 2561