ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ ตราบใดที่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังเป็นที่เคารพสักการะนับถือ เพื่อศึกษาให้เข้าใจ


หัวข้อหมายเลข  11279
ปรับปรุง  26 มี.ค. 2561