ความเห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ    หมายเลข 11274
    20 ก.ย. 2566