การบวชตามพระธรรมวินัย

    เพื่อความเข้าใจว่า บวช คืออะไร เป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือไม่อย่างไร ภิกษุคือใคร


    หมายเลข 11271
    26 มี.ค. 2561