การบวชตามพระธรรมวินัย


    เพื่อความเข้าใจว่า บวช คืออะไร เป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือไม่อย่างไร ภิกษุคือใคร


    หมายเลข 11271
    26 มี.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari