พระธรรมวินัยกับกฏหมาย    หมายเลข 11268
    ปรับปรุง 26 มี.ค. 2561