พระธรรมวินัยกับกฏหมาย    หมายเลข 11268
    26 มี.ค. 2561