บทสัมภาษณ์จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ  นักวิจัยจากวัดญาณเวศกวัน ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สัมภาษณ์อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕


หัวข้อหมายเลข  11265
ปรับปรุง  26 มี.ค. 2561