ไม่ใช่สติปัฏฐานจะเกิดไม่ได้ พอ.4227

ผู้ถาม     จากการฟังเทปเกิดความไม่เข้าใจอย่างหนึ่ง เวลาสติเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่ง อยากขอความกระจ่างว่าเป็นเพียงธรรมอย่างหนึ่ง

สุ.     แข็งกำลังปรากฏ กายวิญญาณเป็นจิตรู้แข็ง ขณะนั้นเป็นปัญญาหรือเปล่า เพราะทุกคนสามารถจะรู้ลักษณะที่แข็งได้ เพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็ง ขณะนั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าลักษณะแข็งเป็นลักษณะของธรรมอย่างหนึ่ง เพราะว่าไม่เคยรู้ตรงแข็งเพียงแต่สามารถรู้แข็ง แต่ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกว่าแข็ง ขณะนั้นเป็นเพียงลักษณะของธรรมชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการฟังของเราฟังเรื่องราว แต่เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดที่เป็นสติปัฏฐาน ไม่ใช่การฟังเรื่องราวโดยที่ว่าไม่มีการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรม ในขณะที่เป็นปกติอย่างนี้เอง ไม่ใช่สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานจะเกิดไม่ได้ อย่าไปคิดถึงกับว่าเกิดไม่ได้ ยากมากหรืออะไรอย่างนั้น เป็นของธรรมดา มีอยู่ทุกขณะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นปัญญาถึงระดับไหน ปัญญากำลังฟังเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏ และกำลังพิจารณาจนกระทั่งค่อย ๆ เป็นความทรงจำในเรื่อง

 

 


หัวข้อหมายเลข  11246
ปรับปรุง  22 มี.ค. 2561