กล่าวคำจริง เพื่อเกื้อกูล ไม่ได้หวังร้าย


    กล่าวคำจริง เพื่อเกื้อกูล ไม่ได้หวังร้าย


    หมายเลข 11116
    19 ม.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari