เกื้อกูลให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง


    เกื้อกูลให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง


    หมายเลข 11135
    30 ม.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari