003สนทนาพิเศษเรื่องการบวช


    003สนทนาพิเศษเรื่องการบวช


    หมายเลข 11107
    29 ธ.ค. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari