ละคลายความติดข้อง

ผู้ถาม     คำว่า “สันโดษ” ครอบคลุมไปถึงไหน ถ้าเราถือตัวเป็นสันโดษมากในเพศฆราวาส ก็กลายเป็นคนที่ปลีกตัวออกจากสังคม เป็นการสันโดษหรือไม่ ความหมายของคำว่า “สันโดษ”

อ.     เนื่องจากโลภะมีมากเหลือเกิน จริง ๆ แล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมสูงสุดก็คือเพื่อดับความติดข้อง ดับโลภะ แต่พระองค์ท่านก็ทรงรู้ว่าการสะสมความติดข้องของแต่ละบุคคลมีมามากเพียงใด การที่จะค่อย ๆ ละคลายความติดข้องนั้นก็ตามระดับ ความติดข้องที่เป็นความติดข้องมาก ติดข้องเกิดถึงขั้นกล้าอวดคุณธรรมที่ตัวเองไม่มี แสดงให้เห็นถึงคุณวิเศษของตนเองเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเชื่อถือ ถ้าเป็นชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์เรา บางทีเราไม่ได้มีคุณวุฒิอย่างนั้นหรือเราไม่ได้มีความสามารถอย่างนั้น เราก็แสดงตนเหมือนกับว่าเรามีความสามารถเช่นนั้น มีคุณวุฒิเช่นนั้น เพื่อหลอกให้ผู้อื่นเคารพนับถือ หรือว่าให้ได้มาซึ่งลาภสักการะ นี่ขอกล่าวเฉพาะคฤหัสถ์ ถ้าเป็นบรรพชิตก็คือการอวดอุตริมนุสธรรมว่าได้ฌาณ ว่าได้บรรลุสัจจธรรม แต่เป็นอย่างเรา ๆ แอบอ้างบ้างไหม เพราะฉะนั้นโลภะที่กล้ากล่าวถึงสิ่งที่ตัวเองไม่มีคุณหรือความดีต่าง ๆ ที่เราไม่มีเพื่อประโยชน์นั้นเป็นโลภะที่มีกำลังมากควรที่จะละ หรือว่าในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวัน เราย่อมที่จะมีการติดข้องในทรัพย์สมบัติตามสมควร เมื่อวานเราก็สนทนาในเรื่อมกามโภคีสูตรที่พระองค์ท่านทรงแสดงให้คฤหัสถ์ได้มีการอบรมเจริญปัญญาละคลายความติดข้องแม้ในทรัพย์สมบัติคือสูงสุดก็คือความเป็นพระอนาคามี


หัวข้อหมายเลข  11015
ปรับปรุง  15 ก.ย. 2560