น้ำทีละหยด

ปัญญาที่เข้าใจธรรมทีละเล็กละน้อย เหมือนน้ำทีละหยดที่ค่อยๆรดลงในจิต

เพื่อชำระล้างความไม่รู้ที่มีอยู่อย่างมากมายในจิต


หัวข้อหมายเลข  10942
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560