พระธรรมวินัย ๐๑๔


    พระธรรมวินัย ๐๑๔ : ฟังคำที่ควรฟัง


    หมายเลข 10635
    1 ก.ย. 2559    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari