ความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำ


  ผู้ถาม   จากการฟังธรรมะทางวิทยุ มีอยู่ประโยคหนึ่ง ท่านอาจารย์กล่าวว่า ความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำ อยากให้ท่านอาจารย์อธิบาย

  ส.         ความสะอาดของใจ เอาน้ำล้างไม่ออก

  ผู้ถาม   ขอบพระคุณค่ะ ขอเรียนอีกคำถามหนึ่ง ต้องอดทนตั้งแต่ขั้นการฟัง

  ส.         อาจจะเบื่อแล้ว ใช่ไหมคะ แต่ก็ยังฟังต่อไปด้วยความอดทน ถ้าไม่อดทนก็กลับไปเลย

  อดิศักดิ์            ถ้าเจอคำว่า “สะอาด” ที่ไหน จำไว้ว่า เป็นกาย วาจา ใจ


  หมายเลข 10272
  18 ก.ย. 2558