ประกาศสถานี เพราะไม่รู้

อรรณพ

เพราะไม่รู้ จึงอยู่มา ในหล้าโลก

เพราะไม่รู้ จึงเศร้าโศก ในสงสาร

เพราะไม่รู้ จึงเป็นเรา เขลามานาน

เพราะไม่รู้ จึงคบพาล เผาผลาญตน

เพราะรู้คุณของพระธรรม จึงร่ำเรียน

เพราะรู้ธรรม จึงพากเพียร เพิ่มกุศล

เพราะรู้ชัด จึงไม่ใช่ สัตว์บุคคล

เพราะรู้ละ ตัวตน จึงพ้นภัย

คำปั่น     มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ขอเชิญฟังคำบรรยาย โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์


หัวข้อหมายเลข  10165
ปรับปรุง  14 ส.ค. 2558