ประชาสัมพันธ์สนทนาธรรมที่เชียงใหม่และลำพูน ๑๓ถึง๑๗ธ.ค.๒๕๖๐


    ประชาสัมพันธ์สนทนาธรรมที่เชียงใหม่และลำพูน ๑๓ถึง๑๗ธ.ค.๒๕๖๐


    หมายเลข 11053
    5 ธ.ค. 2560