ประชาสัมพันธ์สนทนาธรรมที่เชียงใหม่และลำพูน ๑๓ถึง๑๗ธ.ค.๒๕๖๐


    ประชาสัมพันธ์สนทนาธรรมที่เชียงใหม่และลำพูน ๑๓ถึง๑๗ธ.ค.๒๕๖๐


    หมายเลข 11053
    5 ธ.ค. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari