การเดินจงกรม เป็นการเจริญวิปัสสนาหรือไม่?
 
ภพฺพาคมโน
วันที่  9 มี.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  900
อ่าน  1,352
ถ้าไม่ใช่.. ในพระสูตร ภิกษุ เดินจงกรมเพื่ออะไร?
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 มี.ค. 2549

การเดินจงกรมเป็นการเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติธรรมแต่ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญปัญญาท่านเจริญสติปัฏฐานทุกอิริยาบถ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 9 มี.ค. 2549

                        
คลิกอ่านพระสูตร ..

จังกมสูตร ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการจงกรม ๕ ประการ
           
   

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 10 มี.ค. 2549

ขอบคุณที่ตอบค่ะ _/|_

แล้วสมัยนี้  ที่เขาสอนให้เดินจงกรม  โดยท่องว่า ซ้ายย่างหนอ

ขวาย่างหนอ    ปัญญารู้ อะไรคะ ?

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 10 มี.ค. 2549

ถ้าเป็นวิปัสสนา  ปัญญาต้องรู้สภาวธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 10 มี.ค. 2549

เขาก็บอกว่ารู้สภาวธรรมค่ะ  เห็นไตรลักษณ์ เห็นการเกิดดับ แต่หนูคิดว่า ญาตปริญญาเขายังไม่ได้  การที่เขาจะเห็นไตรลักษณ์เป็นอฐานะ   คงจะเป็นการคิดเดาเอาเองเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
email
วันที่ 12 มี.ค. 2549

       การเดินจงกรม   คือ การเดินไปเดินมา   เป็นการเปลี่ยนอิริยาบท   จากการนอน 

การนั่ง เป็นการเดิน      กิจของพระภิกษุจริงๆ มี 2 ประการ   คือ คันธะธุระ  และวิปัสสนาธุระ   คันธะธุระ

คือ การศึกษาพระธรรม      วิปัสสนาธุระ คือ  การเจริญสติปัฐฐาน  ทางตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย  ใจ         การเจริญสติปัฏฐานทุกอิริยาบท    จึงเป็นปกติของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาไม่เจาะจง

ว่าจะต้องเป็นการเดินจงกรม หรือ ทำอย่างอื่น นั่นหมายถึง เป็นตัวตน   เป็นเราที่จัดกระ-

ทำขึ้น ซึ่งผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า  ที่ว่า ทุกอย่างเป็นอนัตตา คือ ไม่มีสัตว์

บุคคล ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ ทุกอย่างเป็นธรรมะ        ธรรมะต้องทำหน้าที่ของธรรมะ เช่น สติ   ทำหน้าที่ระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทาง

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  (ทวารทั้ง 6)  ปัญญาทำหน้าที่รู้แจ้ง  เข้าใจถูกต้อง ตาม

สภาพธรรมะที่ปรากฏทางทวารทั้ง 6
      การศึกษาพระไตรปิฎก อันดับแรก ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานอย่างถูกต้องว่า ธรรมะ

คืออะไร ต้องมั่นคงเรื่อง อนัตตา        พระไตรปิฎก   ถูกถ่ายทอดมาจาก    พระอรหันต์ ผู้ซึ่งไม่มีกิเลสแล้ว  แต่เราปุถุชน

ที่มีกิเลสแน่นหนา ทุกอย่างจะเป็นเราที่จะกระทำหมด    เพราะเคยชินกับความเป็นตัวตน

เป็นเราโดยลืมไปว่าทุกอย่างคือธรรมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
khampan.a
วันที่ 17 มี.ค. 2549

เมื่อเป็นผู้ที่เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว  ก็เป็นปัจจัยให้สติเจริญขึ้น  และความเห็นถูกในสภาพธรรมก็ค่อย ๆ  เจริญขึ้นด้วย  โดยที่จะไม่มีการทำอะไรที่ผิดปกติ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 28 มี.ค. 2549
คนสมัยนี้ เขาเดินจงกรมโดยบอกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนา  แค่ยกเท้า-เหยียดเท้า ก็บอกว่าเห็นการเกิดดับ  เห็นไตรลักษณ์แล้ว (>_<)
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
suntarara
วันที่ 16 พ.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ