ประยุกต์หลักธรรมในการทำงาน
 
JETSADAPHORN
วันที่  29 ต.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  5288
อ่าน  3,770
มีวิธีประยุกต์หลักธรรมในการทำงานอย่างไร
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ต.ค. 2550

ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  ให้อภัยกับเพื่อนร่วมงาน  มีการแบ่งปัน  ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

พูดเพราะ และจริงใจ  ไม่ถือตัว  ไม่หยิ่ง  ฯลฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ครูโอ
วันที่ 29 ต.ค. 2550

ผู้มีปัญญาจะอยู่ที่ไหน  อยู่ร่วมกับใคร  ผู้อื่นที่ทำงานร่วมจะเป็นอย่างไร  แต่ใจเขาผาสุก

ครับเพราะปัญญาย่อมเกื้อกูลให้รู้ความจริงของชีวิตว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมะ

จริงๆ สภาพธรรมของซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ให้อภัย เสียสละ จริงใจ ไม่สำคัญตน ในชีวิต

ประจำวันนั้นก็มีจริง   ไม่ใช่เพียงชื่อ  ตัวหนังสือ   หรือเป็นของตัวเรา ที่มีชื่อเหล่านั้นกับ

ตน   แต่เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดได้..จึงเกิด   และ เมื่อปัญญาเกิดก็จะรู้ถูกเห็นจริง

อย่างนั้นได้


เชิญคลิกฟังครับ   --->  มีวิธีประยุกต์หลักธรรมในการทำงานอย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ต.ค. 2550

                                      ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                             มีวิธีประยุกต์หลักธรรมในการทำงานอย่างไร
ก่อนอื่นเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า   ทุกอย่างเป็นธรรม   ลองพิจารณา  ปัญญาเป็นธรรมไหม

เป็นเราหรือว่าเป็นธรรม    ดังนั้น  เมื่อเป็นธรรมจึงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้    การ

ประยุกต์เป็นตัวเราที่ประยุกต์ได้ไหม  ในเมื่อเข้าใจเบื้องต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรม  บังคับ

บัญชาไม่ได้   เมื่อไม่มีปัญญา  ไม่มีความอดทน จะบังคับให้ประยุกต์ให้อดทน  มีปัญญา

มีเมตตาได้ไหม  ธรรมต้องอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้น   เรารู้ว่าความโกรธไม่ดี  เมตตาดี

แต่บังคับให้เกิด  หรือไม่ให้เกิดได้ไหม การประยุกต์ก็เช่นกัน ไม่สามารถบังคับได้   ต้อง

มั่นคงว่าเป็นธรรมและเป็นอนัตตา  ทุกอย่างต้องอาศัยเหตุ  เมตตาก็ต้องอาศัยเหตุ  ให้

เกิดขึ้น     โดยการฟังพระธรรม   กุศลที่เป็นสิ่งที่ดี  ก็เช่นกัน  จะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุโดย

การฟังพระธรรม  ถ้าปัญญาน้อยก็ไม่มีตัวตนที่จะบังคับให้กุศลที่ดีเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้

แม้ในขณะนี้เองครับ     ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมและต้องอาศัยเหตุให้เกิดขึ้น     ไม่มีตัวตน

บังคับบัญชาไม่ได้  อบรมเหตุ คือการฟังพระธรรมที่ถูกต้อง เมื่อนั้นกุศลประการต่างๆ ก็

เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการบังคับหรือจะประยุกต์เพราะเป็นธรรมและเป็นอนัตตา

                                    ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
medulla
วันที่ 31 ต.ค. 2550
ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ