มีวิธีประยุกต์หลักธรรมในการทำงานอย่างไร

ศุกล     ขอแนะวิธีประยุกต์หลักธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตการทำงานประจำวัน ให้มีความสุขสงบ ราบรื่นด้วยค่ะ

ส.     ต้องการวิธีเหมือนยา เอาไปรับประทาน แต่ให้ทราบว่า ถ้ายังมีกิเลสอยู่ ที่จะมีความสุขราบรื่น ทั้งนอกบ้าน ในบ้าน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  กิเลสทั้งหมดจะลดน้อยก็ต่อเมื่อมีปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาแล้ว ไม่มีทางเลยที่ใครจะหาวิธีคิดว่า ทำอย่างไรตนเองจะเป็นสุข

     เพราะฉะนั้น แทนที่จะคิดว่า จะเอาธรรมะข้อไหน อบรมเจริญปัญญาแล้วจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะได้มากขึ้น เพราะว่าขณะนี้ถ้าถามทุกคนว่า โลภะ ความโลภดีไหม ไม่ดี ละเสีย ละได้ไหม บอกให้ละเฉยๆ ก็รู้แล้วว่าไม่ดี ก็อย่ามี ได้ไหมคะ ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะไม่มีปัญญาที่เห็นโทษของโลภะจริงๆ  โทสะ ดีไหม ทุกคนก็บอกว่าไม่ดี เมื่อไม่ดีก็อย่าให้เกิดซิ ละเสีย แต่ตราบใดที่ยังไม่มีปัญญา ก็ละโทสะไม่ได้

     เพราะฉะนั้น อกุศลทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น  แต่ถ้าไม่มีปัญญา ก็ไม่มีใครไปยับยั้งอกุศลเหล่านั้นไม่ให้เกิดได้ บางคนก็ชื่นชมกับวิธีของนักจิตวิทยาหรือนักปรัชญาที่พยายามใช้คำพูดหาหนทางพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ แล้วประเส้าประโลมให้จิตใจสบายขึ้น แต่ไม่ใช่หนทางดับกิเลส อย่างไรๆก็ต้องเกิดโลภ เกิดโกรธ เกิดหลง มากหรือน้อยวันใดก็วันหนึ่ง แต่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสามารถดับกิเลสได้ ไม่เกิดอีกเลย

     เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องการเพียงไม่ให้มีโลภะเดี๋ยวเดียว ไม่ให้มีโทสะเดี๋ยวเดียว หรือต้องการดับอกุศลทั้งหมด ถ้าจะดับอกุศลทั้งหมด ทางอื่นไม่มีเลย นอกจากอบรมเจริญปัญญา แล้วก็ไม่ใช่ปัญญาตามความคิดด้วย ต้องเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการศึกษาเข้าใจพระธรรมจริงๆ จึงจะเป็นปัญญาได้

หัวข้อหมายเลข  4308
ปรับปรุง  31 ส.ค. 2558