Loading...
 3684   เมตตาแบบอัปปมัญญา เป็นอย่างไร
suntarara
วันที่ 12 พ.ค. 2550
อ่าน 5,155
 
 
อยากทราบว่า เมตตาแบบอัปปมัญญา เป็นอย่างไร มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกอย่างไร

และควรเจริญอย่างไรในชีวิตประจำวัน
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 


     เมตตาอัปปมัญญา  หมายถึง  การเจริญเมตตามีความสงบแนบแน่นจนถึงอัปปนา-

สมาธิ เป็นฌานจิต  แผ่ไปไม่มีขอบเขต  ไม่มีประมาณ  ไม่เลือก  ไม่เจาะจง  แต่ในชีวิต

ประจำวันการอบรมเจริญเมตตา  คือ  การมีไมตรี  มีความเป็นเพื่อน มีความเป็นมิตร  มี

ความหวังดีกับบุคคลต่างๆ ซึ่งจะเริ่มต้นเพียงบุคคลบางคน  บางกลุ่ม   และเมื่อมีกำลัง

มากขึ้น    ขยายกว้างออกไป    ในเบื้องต้นการเจริญเมตตาเป็นเพียงความสงบของจิต

ขั้นขณิกสมาธิ   เมื่อสงบมากขึ้นจนไม่มีขอบเขตเป็นอุปจารและอัปปนา เพราะเมตตามี

กำลังมากถึงขั้นฌาน จึงเรียกว่า เมตตาอัปปมัญญา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 

เชิญคลิกอ่าน....

การเจริญอัปปมัญญา ๔

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
study
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 

        

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

การเจริญเมตตา [วิสุทธิมรรคแปล]

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
suntarara
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 


   ขอกราบขอบพระคุณค่ะ ได้ความกระจ่างขึ้นมาก  จะพยายามน้อมนำไปปฏิบัติด้วย

การมีไมตรี  มีความเป็นเพื่อน  มีความเป็นมิตร   มีความหวังดีกับบุคคลต่างๆ ในชีวิต

ประจำวันค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 

ถ้าเราเจอคนที่ไม่รู้จัก   ตามท้องถนน   ห้างสรรพสินค้า  ฯลฯ   แล้วมีความรู้สึกเป็นมิตรกับ

ทุกคนที่เจอ  คือมีไมตรี     มีกิริยาที่สนิทสนมด้วยใจจริง     เอ็นดู   คอยปกป้อง  คอยคุ้ม

ครอง  คอยแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลกับเขา  นี้ชื่อว่าเมตตาเจริญค่ะ   แล้วแต่กำลังของ

เมตตาที่เจริญ  เป็นขณิกสมาธิ   หรือถึงขั้นอุปจาระ    หรือถึงอัปปนาจึงจะแผ่ได้กว้างขวาง

หาประมาณไม่ได้ค่ะ   แต่ต้องเริ่มจากเมตตาจริง ๆ  ค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
จิต89หรือ121
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 

อนุโมทนา  มศพ.  บ้านธัมมะ  และทีมงาน

อนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 

                            
                                  เรื่อง อบรมเจริญเมตตาอย่างไร


       การอบรมเจริญเมตตา    ต้องเริ่มจากเป็นผู้ที่ใคร่(ฉันทะ)  ที่จะอบรมเจริญเมตตา  

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครับ     ซึ่งต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นประโยชน์ของการมีเมตตา  

 ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ว่าควรมีเมตตา     ก็จะไม่เริ่มที่จะมีเมตตา  กับบุคคลต่างๆเลย

ค่อยๆอบรมจาก บุคคลที่เป็นที่เคารพ เช่น   อาจารย์ก่อน   เมตตาย่อมเกิดได้ง่ายกว่า

บุคคลอื่น   สำหรับบุคคลที่ยังไม่ค่อยมีเมตตา เท่าไหร่    ก็เริ่มจากบุคคลที่ควรเคารพ

นับถือครับ    จนเมตตามีกำลัง    ก็สามารถมีเมตตาแม้แต่คนทีีเขาไม่ชอบเรา หรือทำ

ความเสียหายกับเราก็มีเมตตากับเขาได้     แต่ประการที่สำคัญที่สุดคือ    ต้องเริ่มเห็น

ประโยชน์ว่าควรมีเมตตากัน (ฉันทะ)    ตรงนี้แหละ    จะเป็นจุดเริ่มต้นให้มีเมตตามาก

ขึ้น  จนถึงอัปมัญญา (ไม่เจาะจง ไม่มีประมาณ) ใครจะทำอะไรกับเรา ไม่เป็นไร แต่เรา

ควรให้คนนั้นมีความสุขด้วยการกระทำของเรา

                                  ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

                                   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 

                             

 เชิญคลิกอ่านได้ที่...

อัปปมัญญา [ธรรมสังคณี]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
peem
วันที่ 11 ม.ค. 2558 11:40 น.
 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top