เมตตาแบบอัปปมัญญา เป็นอย่างไร
 
suntarara
วันที่  12 พ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  3684
อ่าน  6,406
อยากทราบว่า เมตตาแบบอัปปมัญญา เป็นอย่างไร มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกอย่างไร และควรเจริญอย่างไรในชีวิตประจำวัน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 12 พ.ค. 2550


     เมตตาอัปปมัญญา  หมายถึง  การเจริญเมตตามีความสงบแนบแน่นจนถึงอัปปนา-สมาธิ เป็นฌานจิต  แผ่ไปไม่มีขอบเขต  ไม่มีประมาณ  ไม่เลือก  ไม่เจาะจง  แต่ในชีวิตประจำวันการอบรมเจริญเมตตา  คือ  การมีไมตรี  มีความเป็นเพื่อน มีความเป็นมิตร  มีความหวังดีกับบุคคลต่างๆ ซึ่งจะเริ่มต้นเพียงบุคคลบางคน  บางกลุ่ม   และเมื่อมีกำลังมากขึ้น    ขยายกว้างออกไป    ในเบื้องต้นการเจริญเมตตาเป็นเพียงความสงบของจิตขั้นขณิกสมาธิ   เมื่อสงบมากขึ้นจนไม่มีขอบเขตเป็นอุปจารและอัปปนา เพราะเมตตามีกำลังมากถึงขั้นฌาน จึงเรียกว่า เมตตาอัปปมัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 12 พ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่าน....

การเจริญอัปปมัญญา ๔

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 12 พ.ค. 2550

        

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

การเจริญเมตตา [วิสุทธิมรรคแปล]

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suntarara
วันที่ 12 พ.ค. 2550


   ขอกราบขอบพระคุณค่ะ ได้ความกระจ่างขึ้นมาก  จะพยายามน้อมนำไปปฏิบัติด้วยการมีไมตรี  มีความเป็นเพื่อน  มีความเป็นมิตร   มีความหวังดีกับบุคคลต่างๆ ในชีวิต

ประจำวันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 พ.ค. 2550

ถ้าเราเจอคนที่ไม่รู้จัก   ตามท้องถนน   ห้างสรรพสินค้า  ฯลฯ   แล้วมีความรู้สึกเป็นมิตรกับทุกคนที่เจอ  คือมีไมตรี     มีกิริยาที่สนิทสนมด้วยใจจริง     เอ็นดู   คอยปกป้อง  คอยคุ้มครอง  คอยแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลกับเขา  นี้ชื่อว่าเมตตาเจริญค่ะ   แล้วแต่กำลังของเมตตาที่เจริญ  เป็นขณิกสมาธิ   หรือถึงขั้นอุปจาระ    หรือถึงอัปปนาจึงจะแผ่ได้กว้างขวางหาประมาณไม่ได้ค่ะ   แต่ต้องเริ่มจากเมตตาจริง ๆ  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
จิต89หรือ121
วันที่ 12 พ.ค. 2550

อนุโมทนา  มศพ.  บ้านธัมมะ  และทีมงาน

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 พ.ค. 2550

                            
                                  เรื่อง อบรมเจริญเมตตาอย่างไร
       การอบรมเจริญเมตตา    ต้องเริ่มจากเป็นผู้ที่ใคร่(ฉันทะ)  ที่จะอบรมเจริญเมตตา   ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครับ     ซึ่งต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นประโยชน์ของการมีเมตตา  

 ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ว่าควรมีเมตตา     ก็จะไม่เริ่มที่จะมีเมตตา  กับบุคคลต่างๆเลย

ค่อยๆอบรมจาก บุคคลที่เป็นที่เคารพ เช่น   อาจารย์ก่อน   เมตตาย่อมเกิดได้ง่ายกว่า

บุคคลอื่น   สำหรับบุคคลที่ยังไม่ค่อยมีเมตตา เท่าไหร่    ก็เริ่มจากบุคคลที่ควรเคารพ

นับถือครับ    จนเมตตามีกำลัง    ก็สามารถมีเมตตาแม้แต่คนทีีเขาไม่ชอบเรา หรือทำ

ความเสียหายกับเราก็มีเมตตากับเขาได้     แต่ประการที่สำคัญที่สุดคือ    ต้องเริ่มเห็น

ประโยชน์ว่าควรมีเมตตากัน (ฉันทะ)    ตรงนี้แหละ    จะเป็นจุดเริ่มต้นให้มีเมตตามาก

ขึ้น  จนถึงอัปมัญญา (ไม่เจาะจง ไม่มีประมาณ) ใครจะทำอะไรกับเรา ไม่เป็นไร แต่เรา

ควรให้คนนั้นมีความสุขด้วยการกระทำของเรา

                                  ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

                                   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 พ.ค. 2550

                             

 เชิญคลิกอ่านได้ที่...

อัปปมัญญา [ธรรมสังคณี]

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 11 ม.ค. 2558 11:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ