Print 
เกราะป้องกันภัย
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  12 มิ.ย. 2560
หมายเลข  28904
อ่าน  287

    ฟังพระธรรมให้เข้าใจ เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย เพราะความเข้าใจคือปัญญาที่เริ่ม

จากการฟังคำจริงซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเข้าใจธรรมจริง ๆ ก็จะขาด

การฟังไม่ได้เลย  ยิ่งฟังยิ่งรู้ความจริง  เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้  

ไม่รู้ว่า เห็น เป็นสิ่งที่มีจริง เป็นธรรม จึงยึดเห็น ว่า เราเห็น  หลังเห็นก็เป็นอกุศลตามมา

เพราะไม่รู้ความจริง แต่ละวันสะสมแต่อกุศลไว้ในจิตเป็นป่าใหญ่ รกชัฏอยู่ในจิต ไม่มีอะไร

จะกำจัดกิเลส อกุศลได้ นอกจากปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ ทรงแสดง

ตลอด ๔๕ พรรษาไม่เว้นเลย เริ่องของสิ่งที่มีจริงทั้งหมด ในพระไตรปิฎก

ธรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่ ที่ตัว ดังนั้นประโยชน์จริงๆ ของการฟังธรรม สนทนาธรรมก็เพิ่อเข้าใจ

สิ่งที่กำลังปรากฏ ฟังจนกว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าทั้งหมดเป็นธรรม  ไม่ใช่เรา มีความเห็นถูก

ตรงตามความเป็นจริงเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย ไม่ให้ตกไปในฝ่ายผิด ที่จะได้เข้าใจถูกต้อง

ว่า คำใดผิด คำใดถูก มิฉะนั้นก็จะเอาตัวไม่รอด เมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะไม่ไปใน

ฝ่ายผิด แต่มีความมั่นคงในหนทางที่ถูกต้องคือ อบรมเจริญปัญญา  ปัญญาเท่านั้นที่จะละ

ความเห็นผิด เพราะความเห็นผิดนำมาซึ่งความถูกต้องไม่ได้ ในบรรดาอกุศลธรรมทั้งหลาย

ความเห็นผิดเป็นสิ่งที่มีโทษมากอย่างยิ่ง

   ข้อความบางตอนจาก   ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๓๐๓  โดย อ.คำปั่น อักษรวิลัย

   - ไม่มีอะไรที่ประเสริฐ มีค่ายิ่งกว่าความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนเลย

แล้วจะทิ้งสิ่งที่มีค่าอย่างนั้นหรือ ยังจะกลับไปสู่ความไม้รู้ ยังจะกลับไปสู่ความเห็นผิดอย่าง

นั้นหรือ?


....กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

ความเห็นผิด จะนำมาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 14:31 น.

     ปัญญาเป็นที่พึ่ง  เมื่อมี  แต่ถ้าไม่มี  ก็อบรมให้ปัญญาเกิดขึ้น  เจริญขึ้น

     อนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 05:20 น.

มีทางเดียวเท่านั้นคือการฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงจริง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 10:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จำเรียง
จำเรียง
วันที่ 17 มิ.ย. 2560 17:12 น.

ชาตินี้โชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้พบพระพุทธศาสนา และได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ เช่น อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  สาธุ สาธุ กับเหตุปัจจัย ที่ทำให้มาได้ยิน ได้ฟัง ด้วยจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 14:35 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 22:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
s_sophon
วันที่ 24 มิ.ย. 2560 06:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ