Print 
ความเห็นผิด จะนำมาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  10 มิ.ย. 2560
หมายเลข  28899
อ่าน  1,231

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาพระสูตร

วรรคที่ ๓  แห่งเอกนิบาต

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 
~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทำร้ายใครเลย  แต่กลับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังสารวัฏฏ์  ซึ่งสามารถที่จะทำให้ค่อยๆ เข้าใจสิ่งที่มีจริงได้    ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะได้รู้

~ฟังคำของคนที่มีความเห็นผิด  เข้าใจผิด  พูดผิด  คนฟังเชื่อไหม?  ถ้าเชื่อ ก็เห็นผิดตามไปด้วย    เห็นโทษไหม?  เป็นอันตรายมากสำหรับการฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ควรรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไหม?   มีแท้ๆ  นานแสนนานมาแล้วตั้งนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สักที และจะไม่รู้ต่อไปแน่นอน ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~สิ่งที่มีจริง  กว่าจะรู้ได้   ไม่ง่ายเลย   เพราะเหตุว่า  ก็มีจริงๆ  แต่ก็ไม่รู้ แสดงว่าลึกซึ้ง  ยากแค่ไหน  เพราะฉะนั้น ก็ไม่ข้ามไปหาคนอื่น  ไม่เอาคำของคนอื่นมาปะปนกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~การฟังพระธรรม  ไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่น  แต่ฟังแล้วฟังอีก   ก็เพื่อความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้

~ความเข้าใจถูกเห็นถูก  สงบจากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายด้วย

~ไม่รู้สักอย่าง  จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งยากที่จะได้ฟัง เพราะเหตุว่า นำมาซึ่งความเข้าใจความจริงจนถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้

~ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม   ทุกคำ  เพื่อเราทุกคน

~เวลาที่กุศลจิตเกิด  จะมีอกุศลเจตสิกประการต่างๆ (เช่น  โลภะ  โมหะ เป็นต้น)    เกิดร่วมด้วยไม่ได้เลย

~คนที่มีความเห็นผิด แม้จะมีเพียงคนเดียว ก็ไม่เป็นประโยชน์    เพราะเหตุว่าทำให้คนอื่นเห็นผิดตามไปด้วย

~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำ เป็นปัญญา เพราะจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจถูกเห็นถูก


~ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัส  เป็นคำจริง และเป็นประโยชน์เกื้อกูล ทั้งนั้น

~ใครก็ตามที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ก็เป็นผู้ว่างเปล่าจากปัญญา(คือ เป็นโมฆบุรุษ) ทั้งนั้น


~ยังหลงทางอยู่  จนกว่าจะค่อยๆรู้ทางออกจากป่า(คือความเห็นผิด)  พอรู้ทางออกจากป่า  ถึงการออกจากป่า  โล่งใจแค่ไหนลองคิดดู  ซึ่งจะต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเท่านั้น ที่จะทำให้พ้นจากความเห็นผิด  ออกจากป่าที่รกชัฏคือความเห็นผิดได้ในที่สุด

~เราไม่สามารถที่จะละกิเลสด้วยตนเอง   แต่อาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วทั้งหมด   ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง ว่า  อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์  แล้วก็ค่อยๆ เพิ่มความเข้าใจถูกต้อง  โดยความเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา

~ใครก็ตาม ฟังพระธรรมแล้ว  วันหนึ่งวันใด   สามารถจากที่เคยมีอกุศลนั้นๆเกิด    ก็สามารถที่จะมีปัญญาตามลำดับขั้นได้  นั่นคือ  ผู้ที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์

~ฟังพระธรรม  เพื่อที่จะเป็นเกราะ (ป้องกันภัย ไม่ให้ตกไปในฝ่ายผิด)  ที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่า  คำใดถูก  คำใดผิด  คำใดดี คำใดชั่ว    มิฉะนั้น    ก็เอาตัวไม่รอด

~ความเห็นผิด จะนำบุญมาให้ได้อย่างไร    แม้แต่ แต่ละคำที่เกิดจากความเห็นผิด  ก็เป็นโทษอย่างยิ่งที่ชักชวนให้คนอื่นเห็นผิดตามไปมากมาย

~ฟังพระธรรมในวันนี้  เพื่อให้รู้ว่า  คำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เวลาที่ได้ยินคำอื่น ก็จะได้รู้ว่า นั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

~ความเห็นผิด  ก็บอกอยู่แล้ว  จะนำมาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้     น่ากลัวจนต้องกล่าวถึงความเห็นผิด   เพื่อจะได้รู้ว่า อะไรผิด ก็รีบละทิ้ง

~การสนทนาธรรม  เพื่ออะไร?  เพื่อความเข้าใจ  แล้วใครเข้าใจ?   ก็คนที่สนทนานั่นแหละเข้าใจ   ถ้าเข้าใจเพราะได้ฟัง  ผู้ที่ให้เขาเข้าใจได้  ก็เป็นเพื่อนที่ดี  คือ ให้สิ่งที่ดี ให้สิ่งที่ถูกต้อง  ให้ความจริง ให้ทุกอย่าง   ซึ่งไม่เป็นอันตรายหรือว่าไม่ทำร้ายเลย

~ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่  ก็เลิกทำผิดเมื่อนั้น

~ถ้าเข้าใจพระธรรมจริงๆ  เห็นคุณของพระธรรมจริงๆ   เราจะขาดการฟังพระธรรมไหม?  ไม่ขาดการฟังพระธรรม

~พูดถึงความเห็นผิด   ให้เข้าใจถูกต้อง ว่า  “นั่น เห็นผิด” มิฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไร   แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังตรัสไว้ ให้รู้ชัดเจนว่า อะไรผิด อะไรถูก.

 


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน...
 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 19:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 19:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 20:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Noparat
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 20:44 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 22:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 00:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 01:48 น.

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 03:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 06:00 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 06:26 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 07:49 น.

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ.....ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 09:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 17:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
มานิสาโข่งเขียว
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 17:54 น.

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
dron
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 23:09 น.

ฟังพระธรรม  เพื่อที่จะเป็นเกราะ (ป้องกันภัย ไม่ให้ตกไปในฝ่ายผิด)

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 14:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ