Loading...
 22782   การทำธุระกิจการเติมเงินมือถือแบบเครือข่าย
ponglanna
วันที่ 20 เม.ย. 2556 12:37 น.
อ่าน 484
 
 

   เป็นธุระกิจที่ ชื่อว่า top up 2 ries โดยเราสมัครและชวนคนอื่นสมัคร ทำธุระกิจ 1000

บาท โดยเขาต้องเติมเงินมือถือ 100 บาทขึ้นไป ซึ่งทุกๆเดือนเขาต้องเติมอยู่แล้ว ทำให้

เราและเขามีรายได้ เราจะบาปหรือไม่ เราควรทำธุระกิจนี้ดีมั้ย ซึ่งเราเหมือนเป็น ร้านค้า

เติม่เงินโทรศัพท์ของเราเอง

    ขอบพระคุณครับ

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
paderm
paderm
วันที่ 20 เม.ย. 2556 12:59 น.
 

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

        ต้ัองพิจารณาถึงอาชีพที่ทำครับว่า เป็นอาชีพที่ทุจริต หลอกลวงหรือไม่ หากว่า

ไม่ใช่อาชีพที่ทุจริต หลอกลวงอะไร ก็ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะ คือ อาชีพที่ไม่ควรประกอบ

ก็ประกอบอาชีพนี้ได้ แต่หากว่าอาชีพนี้ เข้าค่ายหลอกลวง หรือว่าเป็นการทำให้บริษัท

ผู้ทำเครือข่ายเสียผลประโยชน์ ก็ผิด และ เป็นอาชีพที่ผิด ครับ  ไม่ควรประกอบ

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ponglanna
วันที่ 20 เม.ย. 2556 14:45 น.
 

ขอขอบพระคุณ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
khampan.a
วันที่ 20 เม.ย. 2556 17:52 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

  มิจฉาอาชีวะ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 เม.ย. 2556 20:20 น.
 

ถ้าอาชีพใดที่ไม่ผิดศีล และ ไม่ผิดกฎหมาย และ ไม่ได้เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้า

ตรัสห้ามไว้ ก็เป็นอาชีพที่สุจริต ทำได้ ค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
nopwong
วันที่ 21 เม.ย. 2556 04:02 น.
 

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
orawan.c
วันที่ 8 พ.ค. 2556 05:53 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top